Search
Close this search box.

תערוכה 02.04.11-07.05.11 > דרורה דומיני ויעקב קאופמן / Xperiment

תהליכים עקרוניים לעשייה בתלת ממד בפיסול כמו גם בעיצוב תעשייתי נמצאים בבסיס האובייקטים המוצגים בתערוכה, ולמעשה קובעים את מהותם: מפגשים עם פני שטח, כיפוף, קיפול, מתיחה, אפשרויות חיבור ו/או חיתוך, ניתוק, התכה, אם למנות חלק מאותם תהליכים הנוכחים באובייקטים אלו, מקנים נקודות מוצא לחשיבה פרקטית ורעיונית המתקיימות בעת ובעונה אחת, ותומכות באופן בו אנו מבינים תלת ממד, סביבה, ומקום.

דרורה דומיני, פסלת המלמדת במחלקה לאמנות בבצלאל, ופרופ’ יעקב קאופמן, מעצב תעשייתי המלמד במחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל הנם דמויות בולטות בחינוך ובעשייה בעיצוב ובאמנות. מהלכים קרובים המתקיימים בעבודת הסטודיו אצל כל אחד מהם בנפרד, הולידו שיתוף פעולה זה, השם דגש על תהליכי עבודה שנותרים בדרך כלל מאחורי הקלעים. נכונותם לפתח ולהציג מהלך רעיוני מבוסס חומרים זה, מאפשר לקהל להכיר באופן עמוק את הנוכחות הסמויה של הסטודיו כמעבדה: סביבת העבודה והחשיבה, ביחס למעשי האמנות והעיצוב.