Search
Close this search box.

תערוכה 31.07.10-04.09.10 > פוקהונטאס

“(התערוכה) פוקהונטאס היא לא אקו לנרטיב ההגמוני שצמצם אותה לגיבורה שחומת עור שנפלה שדודה תחת יפי עיניו התכולות וטעמו המתוחכם של בן התרבות, ופוקוהונטאס גם לא עובדת בשירותיו של המיתוס האינדיאני שמחזיק בה כבוגדת, סוכנת כפולה. פוקהונטאס היא לא מטאפורה לתמימות, לשובבות, לרוח הפראית והברברית שאולפה ורוסנה כדי לקיים את הכיבוש, הקידמה וההצלחה, ופוקהונטאס היא גם לא תיאור מקרה של ילדה- נסיכה- בתולה שנקלעה, על לא עוול בכפה, לככב בתת-מודע המערבי. פוטקהונטאס היא לא סיפור כיסוי לעוד מסע הרס בשם הציביליזציה, ופוקהונטאס היא גם לא פנטזיה על המצב ההיולי, האינסופי, החף מכל אינטרסים. פוקהונטאס היא שם, צליל, תדר צורם של הסגת גבול, של ניסיון בריחה- לא לעבר רעיונות ואידיאות אלא לחיקה של המציאות העירומה.”

אביבה אורי, איריס ארבל, רותי בן-יעקב, יעקב גבאי, אמנון יוהס, רחל ימפולר, יצחק כפרי, רויטל לסיק, תמר מסג, אבי נבו, שחר נתנזון, בוריס סבירסקי, אריה סלומון, אמיר סיני ויסגלס, בתיה רדזינר, יואב שביט