Search
Close this search box.

תערוכה 09.02.08-08.03.08 > אסנת אביטל / שבריר

עבודותיה של אסנת אביטל עוסקות ברעיון המעוף הנתפס כביטוי אלגנטי, מהיר וחד של תנועה. רעיון זה מתממש בעבודותיה כשעל פני השטח של הנייר החשוף, מתקיימים ריבוי עקבותיהם של נפנופי כנף ופרפורים, המסגירים במידה רבה שימוש בכוח גופני בלעדיו לא תיתכן תעופה. העבודות בתערוכה עושות שימוש אנין ביחסי קו וכתם, שכבות, ובהתפשטותו של צבע על גבי הנייר. אביטל בודקת את הצבע כחומר ואת יכולתו לקיים בפועל תנועה המגיבה על קיומו של כוח המשיכה. עבודת הווידיאו המוצגת בתערוכה ממשיכה את עיסוקה של אביטל בנזילה כרעיון, ומאפשרת לקשור את ההתרחשות החומרית המצולמת והקרנתה טעונת האור אך נטולת החומר. לצד הווידיאו מוצגים גם תצלומים של אור המשתבר במים.

כותרת התערוכה “שבריר” קושרת את כל מערכות היחסים הטעונות הללו: שבין החומרי, הגופני, הכבד, ולכן גם שביר, לנצנוצו, המרצד של האור, השברירי לא פחות.