תערוכה 02.10.02-09.11.02 > מימון רמי / Back in a minute