Search
Close this search box.

תערוכה 30.01.10-06.03.10 > אמנון בן-עמי / סחור סחור | עינת בסט / ריבה

הגלריה בסדנאות האמנים שמחה להודיע על פתיחתן של שתי תערוכות יחיד:

סחור סחור“, תערוכתו של אמנון בןעמי

אוצר: אבי סבח

ריבה תערוכתה של עינת בסט

אוצרת: ורד גני

 

פתיחה: מוצש 30.1.10 בשעה 20.00

נעילה: שבת 6.3.10

תערוכתו הרחבה של בן-עמי חולשת על שלושת בחללים בקומת הכניסה. בתערוכה זו, שקיבלה את השם סחור סחור, בונה בן עמי דרכים. דרכים המתפצלות לשבילים קטנים ופנימיים יותר, נפשיים יותר. בן עמי נוגע במגוון חומרים ונושאים העלולים להתפס כאיזוטרים, ואולי אף לא חשובים בעליל. סל כביסה, מוט מטאטא, שמפו ועוד… אבל, בנגיעות רגישות עד כדי כירורגיה עדינה, הוא חושף תכונות מהותיות של החומר, של האובייקט וכמובן של עצמו. ה”פשוט” הופך לסיפור פנטסטי בלתי מושג ונשגב עד כדי ייאוש.

החומרים המככבים בתערוכה זו הם נפוצים: סאטן, שוב שמפו, דליי בנאים שחורים וצלופן, חומרים שאינם אמנות בעליל. כל אלה נכנסים לסטודיו של אמנון ועוטים תפקידים חדשים.

אבי סבח

בגלריה בקומה השנייה, שחודשה  לאחרונה, מוצגות עבודותיה של עינת בסט, בהן בנייה שקדנית והרס שבים ומאזכרים את עצם קיומו של החיפוש המתמיד אחר איקונות ובהמשך לו גם ניתוצן הבלתי נמנע. בעבודות נעשה שימוש בנייר, צלופן, שעווה, לצד חפצים שמקורם בעבודה בסטודיו, ובהכנות לקראת התערוכה, למשל מסוריות, וסיכות, ודגם בנוי של חלל התצוגה. אלו חפצים עדינים למראית עין, הנחשפים בהדרגה כהיברידים: עבודות אמנות הכוללות בתוכן גם הפניות ברורות אל החפצים שעשו אותן, ואל האלימות המעשית הכרוכה בעשייה באשר היא: חיתוך, קיפול, גזירה, הדבקה, והתכה.