Search
Close this search box.

תערוכות 25.03.21-15.05.21 > נעה גינזבורג / לראות תת-עורית

תערוכת היחיד “לראות תת-עורית” מרחיבה את המחקר של האמנית באופני התבוננות, תפיסה והקשבה עמוקים. גוף העבודות כולל דימויים שנוצרו באופן דיגיטלי ויוצבו על משטחים שונים בגלריה: טפטים, קירות, וחלונות ומסכים, בליווי עבודת סאונד שנוצרה במיוחד לחלל. גינזבורג, שחיה בשנים האחרונות בניו יורק ויוצרת מיצבים תלויי-מקום, מצאה את עצמה בשנת המגפה נודדת ללא סטודיו ובית קבוע, ויצרה סדרה של מיצבים-בהיעדר-מקום. במבט חדש על טכנולוגיה ותיקה, העבודות הן אוטו-סטריאוגרמות, המאפשרות למתבונן לחלץ דימוי תלת-מימדי מתוך דימוי דו מימדי החוזר על עצמו. הדימויים הממוחשבים נוצרו באמצעות מנגנונים אינטרנטיים ועריכה דיגיטלית, והם מהווים תרגיל מתמשך בהפשטה. בעבודות שיצרה גינזבורג אפשר לזהות טקסטים מרחפים, צורות ביומורפיות המבוססות על פסלים מורכבים ורישומים, וקולאז’ים של של הירונימוס בוש והילמה אף קלינט. באמצעות התבוננות “מעבר” לדימוי, או הרפיית העיניים, הצופה מוזמנת להכנס לחלל שהוא קפוא ודינמי בו בזמן.