תערוכה 11.12.21-23.10.21 > דוד ריב / החנות של דוד הגנב