תערוכה 10.02.94-19.03.94 > מאיר פיצ’חדזה / עבודות 1983-1994