Search
Close this search box.

תערוכה 03.06.22 - 23.07.22 > אלעד לרום ומתן גולן / מי אחרון בתור?

התערוכה “מי אחרון בתור?” מורכבת מחיבור של שני אמנים המתייחסים למתח שבין ההצעה הפיגורטיבית למימד הגיאומטרי, ובין הדימוי לאובייקט.