תערוכה 09.12.92-09.01.93 > יאן ראוכורגר

אוצרת: יהודית לוין