שלוש תערוכות 31.08.98-10.10.98 > דורית פיגוביץ’ גודארד | גל וינשטיין | גלדיס פורטנוי