אוצר: יאיר גרבוז

תערוכה 24.02.93-20.03.93 > יאיר גרבוז, יעקב דורצ’ין ורפי לביא / קשר עין