Search
Close this search box.

תערוכה 20.09.08-08.11.08 > עלמה יצחקי / ציור | גליה פסטרנק / טרופית

“טרופית” תערוכתה של גליה פסטרנק כוללת ציור ווידיאו. העבודות בוחנות הבטחות המגולמות במושגים “אקזוטיקה” ו”צבעוניות” כפי שאלו באים לידי ביטוי בדימויים דוגמת משקה קל משנות ה-80, פרחים, או זיקית. הצבעוניות הרעילה מחזקת את יחסי המשיכה והדחייה שתחילתם אולי נגעה במושג פתיינות אך המשכם בהתפשטות של יחסי צבעים.

לצד הציורים תוצג גם עבודת ווידיאו שמחזירה את רגע הקסם החומרי של התפשטות כתמי צבע על נייר רטוב, אל “זירת הפשע” של מעשה הציור עצמו.

עלמה יצחקי מציגה עבודות ציור המתייחסות אל מנייריזם בתולדות האמנות, אנימציה, סמלי חברות מסחריות, וקשרים לא מובנים מאליהם המתקיימים בין כל אלו. תחושות של התרוממות רוח, הזדהות והסחפות אל תחומים החורגים אל מעבר למציאות קיומית של תקופה כזו או אחרת נרמזים כאן תוך לקיחה בחשבון של הקשרם האפל. תחושה זו נבנית ונסמכת על בחירות צבעוניות, ועל נוכחות חומרית משמעותית לא פחות של ציור מוקפד לצד צבע הנחשף במצבים גולמיים, ראשוניים, שמקורם בשימוש בג’לים וצבעים תעשייתיים.