Search
Close this search box.

תערוכה 22.09.16-01.10.16 > תמר כץ / ״אחיזה״ בסטודיו אמן אורח

אחיזה // SLOW RELEASE

*עבודת הפרפורמנס תיערך בערב הפתיחה בלבד, בשבועיים שלאחר מכן יוצג בגלריה תיעוד אשר יוקלט במהלך הפתיחה

SLOW RELEASE – פרפורמנס רב-משתתפות המתקיים בו-זמנית בתשעה בתים שונים ברחבי הארץ, ומוקרן לייב בסדנאות האמנים בתל אביב ללילה אחד.

העבודה מפנה את הזרקור למקום בו מתחילה כל יצירה – הבית.

הפרפורמנס המוקרן מתקיים בחללים הפרטיים של הנשים, מכיל בתוכו יצירות תנועתיות, מוזיקליות וטקסטואליות המתרחשות לאיטן, ללא זרקורים ומחיאות כפיים. ההרמטיות הביתית, הנפרצת על ידי עינית המצלמה, מאפשרת ליוצרות לגעת באופן מתווך בקהל רחוק, ולשני הצדדים להתבונן ולהרהר אלה באלה.

ללילה אחד, יוכל מה שלא ראה אור, מה שנרקם לא מזמן, שקשה לו לפרוץ החוצה, להתקיים בציבור מבלי לתפוס מקום פיזי.

משתתפות: דף צ׳ונקי, תמר אגמון, טל בראון, דניאל יצחקי, יקין עראר, נבאא עראר, עאישה עראר, מיכל צורן, שירה רוזנבלט, רונה שפילר, JAH-ZAL BADDA RADA

אוצר: איתן בוגנים