תערוכה 09.10.91-09.11.91 > מירית כהן-כספי / פיסול-ציור