תערוכה 26.10.99-27.11.99 > נורית דוד / עונה בגיהנום