Search
Close this search box.

תערוכה 12.05.07-16.06.07 > ברצלונה-ישראל / עובר-אורח

תערוכה משותפת לארבעה אמנים ספרדים וישראלים: דניאל חוסט, דומנק, דורון רבינא, וקובי לוי, באצירתם של נירית נלסון (ישראל) ומרטי פארן (ספרד).
התערוכה נוגעת בשאלות של מקומיות, מוכרות, זרות ומוזרות שהיו נקודות מוצא למצבים עליהן מגיבות ומתבססות העבודות הכלולות במסגרתה.

דומנק ודניאל חוסט שהו ועבדו כאמנים אורחים בישראל במסגרת פרוייקט שיזם המרכז לאמנות חזותית, ירושלים JCVA המנוהל ע”י נירית נלסון. דורון רבינא וקובי לוי שהו ועבדו בברצלונה.
בחירות שונות הנובעות במידה רבה מסקרנות אישית שהתנהלה במסגרות של מסע, מקום, ומשך של זמן, הביאו לעשייה מורכבת הן בבחירות אישיות מרתקות הנחשפות בתכני העבודות והן במגוון המדיה בשימוש.