Search
Close this search box.

תערוכה 09.04.16-21.05.16 > עדן בנט וחיה רוקין בגלריה המרכזית | לי נבו / ״מועדון הלהבות״ בסטודיו אמן אורח

מרחב הגלריה מתחלק בקווים אלכסוניים בין עבודות של חיה רוקין להצבה של עדן בנט.

עבודותיה של רוקין התייחסו בבסיסן אל נקודת מוצא רעיונית: מכתב שחור לבית הלבן. מכתב שנכתב שוב ושוב על ששורותיו הצטברות הפכו לקווים שחורים בהן עודפות המילים הביאה למחיקתן.

כנף שבורה, כותל מוזהב והמילה life לצד מארג נייר עיתון שנראה כתוצר לאחר גריסה. כולם מתכתבים עם היחסים הטעונים בין המילולי לויזואלי.

ההצבות של עדן בנט מותחות את התחושות הגופניות שבין יציבות לקריסה, והתמוטטות באפן ששב ומנכיח את הנוכחות הגופנית של האובייקטים כהפרעות, הסטות והרחבות אפשריות לתודעה מרחבית ובדומה לרוח ההצעה של רוקין גם היא פיזית ורעיונית.

בסטודיו אמן אורח מוצג ״מועדון הלהבות״, מיצב של האמנית לי נבו, תוצר תהליך עבודה שנמשך כחודשיים, תקופת שהייתה במקום.