תערוכה 07.03.96-13.04.96 > שוש קורמוש / עבודות 94-95