תערוכה 20.09.95-21.10.95 > יעל אורן / עבודות | 1995, יעל כץ / בן-שלום