תערוכה 24.03.94-30.04.94 > דורון יהלום / עבודות 1992-1994