תערוכה 16.11.91-14.12.91 > דניאל זק / עבודות חדשות