Search
Close this search box.

תערוכה 10.01.09-14.02.09 > דודו מזח / עבודות חדשות | אביטל פלצ’י פלג / במה אחורית

דודו מזח, עבודות חדשות.
אוצרת: ורד זפרן גני.

תערוכתו של דודו מזח כוללת עבודות חדשות בווידיאו ומיצב העושות ברובן שימוש בתצלומי מסע, טיול, או נסיעה. לכאורה חומרי גלם בסיסיים, מיידיים, קלים ונוחים למניפולציה. אולם בתצלומים אלו נוכחות הפרעות שהמבט מתקשה להכיל לצד נוכחותן השקטה של זוויות התבוננות חדשות. מתוך אלו מייצר מזח תערובת של אקטיביות ופסיביות בו זמנית, המתקיימת במצבי תיור הלכה למעשה, גם אם רק לעתים נדירות ניתנת על כך הדעת. מזח משתמש בריבוי תצלומים של פני שטח באופן שמחבר עניין וסקרנות (המצלם, הצופה) עם תחושה של כבוד כלפי מושאי הצילום. הריחוק, טשטוש הפרטים, נמנע באופן מכוון ממציצנות.  מרחב ההצבה מדגיש את מקומם של מרכיבי המבט וההפרעות של השתקפויות, טשטוש, וסינוור. כל אלו מעלים על הדעת את חמקמקות המסע כמהלך, ומקומו השברירי של הצילום בתוכו.

לצד אלו ניתן מקום גם למבט מחלון דירתו הקודמת במרכז ת”א והמשכו בהסטת המחשבה אל פנים הבית שנחשף בערימות הספרים. נוכחות הספרים מפנה אותנו שוב באופן מעגלי אל הנרטיבי אליו ממילא מתייחס המסע: מעבר הזמן, הצטברותו ואף תפוגתו עקרוניים בהקשר זה.

“במה אחורית” היא תערוכת יחיד ראשונה לאביטל פלצ’י פלג.
אוצר: יוסי ברגר.

בתערוכה יוצגו עשרים ואחד תצלומים בפורמט בינוני וגדול, ברובם בשחור לבן, בהם צולמו שישה עשר שחקנים בתיאטרון הבימה: רונית אלקבץ, דביר בנדק, יבגניה דודינה, רמי הויברגר, הילה וידור, הילה זיתון, עידית טפרסון, אושרי כהן, רות לנדאו, מירי מסיקה, יובל סגל, אוסנת פישמן, דבורה קידר, ליא קניג, נתן רביץ וסיון ששון. דיוקנאותיהם מבויימים במידה מינימלית, מאחורי הבמה או מחוצה לה, כשהם לא בתפקיד. התצלום יוצר מפגש ישיר ועצמאי שיש בו עניין ודמיון, המערבב חיים עם תיאטרון חדש ופרטי, רגע של התרחשות משמעותית בין הצלמת למצולמיה, שמכיל מרכיבים של אנטימיות, ריחוק, דרמה, ואמת.

התצלומים, כולם משלוש השנים האחרונות, יוצרים פן נוסף ומרתק לאנשים שהדימוי הציבורי וגם הפרטי שלהם מהווה חלק מנוף הדימויים של התרבות הישראלית העכשווית בכלל.

אביטל פלצ’י פלג, בוגרת המחלקה לצילום בבצלאל 2004, חיה ועובדת בתל אביב.