Search
Close this search box.

תערוכה 25.04.15-30.05.15 > עינת לידר ודיויד גוס / סינדרום בהשאלה

תערוכה משותפת לעינת לידר ודיויד גוס בסטודיו אמן אורח

בדומה ובהתייחס לסינדרום ירושלים, המתבטא במחשבות שווא משיחיות בעלות מאפייני גדלות- העבודות בתערוכה נוגעות בהשלכות של האמונה העיוורת והמשיחיות ההרסנית הנובעת ממנה כאן ובמקומות אחרים.

העבודות, תכשיטים ואובייקטים של עינת לידר, ילידת ירושלים- עוסקות במזכרות מוכרות, המועדות להתפתחות מוטציונית בעקבות המציאות העכשווית. המזכרת הינה חפץ מורכב ורפלקסיבי שביכולתו להאיר על תרבות במקום מסוים, האופן בו היא מבקשת להשתקף בעיני זרים, והאופן בו היא נתפסת בפועל. מצד אחד עבודותיה של לידר עוסקות במאפייני החומר והצורה המוכרים, ומצד שני ממשיכות אל מחוזות סוריאליסטים המתייחסים אל “תרבות שהשתגעה”.

דיויד גוס, צייר יליד קייפטאון- בוחן את הדחקת הזיכרון בציירו את האי רובן, בו נכלא בין היתר נלסון מנדלה שנים רבות. ציורי האי וההפרדה הצבעונית לקוחים מתוך תוואי וגווני שטיח. השטיח עצמו מצוייר על הקיר באמצעות מרכיבי מדיום בסיסיים ללא פיגמנט (ג’סו, גומי ארביקום, שלאק ולאקות). אלה בונים בפועל שכבות, בדומה לקיים במציאות, המפרידות את הקיים מהתודעה ובהמשך גם מהזכרון.

דו השיח בין לידר לגוס מתקיים במסגרת שני העמודים שהוצבו בחלל, ומעמת את ההסטוריה וההקבלה המתקיימת בין שני המקומות בהם גדלו-רחוקים ועם זאת “קרובים”- באמצעות שאלות על הדחקה ועיוורון.