תערוכה 03.07.91-31.07.91 > רחל ננר / סביבה זמנית, פסלים