Search
Close this search box.

תערוכה 122.09.18-20.10.18 > נעה גרוס ואורי נועם / נחלת הכלל בגלריה המרכזית | שיראל הורוויץ / שידרה בסטודיו אמן אורח

גלריה מרכזית: נועה גרוס ואורי נועם – נחלת הכלל.

Allmenda Kontor/ Noa Gross and Uri Noam

המיצב מבוסס על גינה קהילתית שיתופית המכונה Allmende Kontor בטמפלהוף, ברלין. העבודה בוחנת את הרלוונטיות והצורך של אדם בקהילה ע”י בניית סביבת “חוץ” המורכבת מצמחי בר חפצים, וחלקי ריהוט שנמצאו או אולתרו ממשטחי עץ על הקשריהם החברתיים הנחשפים או מוסווים בפעולותיהם הפיסוליות.

סטודיו אמן אורח: שיראל הורוויץ –   שידרה

Shirel Horovitz / Spine

התערוכה היא מיצב פיסולי המורכב מיריעות דבק, מבני מתכת ועץ. הורוויץ בונה מרחב המכיל מתח בין גריד מוקפד לא-סימטריות ומנכיח את המפגש בין גוף ומבנה. מחקר חומרי של שלוש שנים הוביל לטכניקת עבודה עם דבק פלסטי בשילוב פיגמנטים, דיו ותהליכי ייבוש ייחודיים היוצרים יריעות שקופות הנעות בין המלאכותי לאורגני. התערוכה לוקחת לכיוון חדש את עיסוקה של הורוויץ במפגש בין מרחב עירוני והגוף האנושי שעד כה התבטא בפרפורמנס ופעולות קונספטואליות.

The exhibition consists of a sculptural installation of glue, ink and pigments resulting in semi transparent sheets reminiscence of both the artificial and the organic on wood and metal constructions.

ביקורת שהתפרסמה על תערוכתה של שיראל הורוויץ ״שידרה״, בעיתון הארץ מאת עוזי צור:

https://www.haaretz.co.il/literature/closeoneeye/.premium-1.6302163u