תערוכה 23.01.96-24.02.96 > פטר מניג / נופים עירוניים