אוצר: ג’והן הנהרדט

תערוכה 14.02.95-25.03.95 > בוקי שוורץ / נוכח עצמך ,95 מיצב וידיאו