תערוכה 13.01.97-15.02.97 > דרורה דומיני / מיתלהפהפיתה