Search
Close this search box.

תערוכה 25.03.22-07.05.22 > מאיה שמעוני / האגף למבצעי תודעה

התבוננות מרחוק, מעקב וחשדנות מובנית הם הבסיס לנקודת המבט של שרותי ביון באשר הם. התערוכה עוסקת באינפורמציה ויזואלית ובאופני ניתוח חזותיים שלה. אותו מידע שמשמש בסיס לפעילות מבצעית פיזית במקומות ספציפיים הוא גם נקודת מוצא חזותית לקשרים בין רבדים של נוכחות פיזית ותודעתית. היכרות מחייבת תקשורת אישית שמחירה עשוי יכול להיות כבד, אבל מאידך היא גם כנראה הדרך היחידה לביסוס יחסים שאמון יכול להיווצר בעקבותיהם.

הציורים בתערוכה נעים בין מבטים מן החוץ – מראה מבנים, צמחיה ובני אדם נטולי זהות, לפעולה מתוך לב ההקשרים התרבותיים תוצרי אותם מקומות, אנשים, ותקופות שונות המעידים על קירבה