תערוכה 02.09.92-10.10.92 > לאנדשאפטען, ציורים 1992-1988