Search
Close this search box.

תערוכה 30.06.12-28.07.12 > לאור הפלורוסנט

החלל השחור שנועד לשמש בעברו כאולפן סאונד, ושיהיה בעתיד חלק מהגלריה החדשה של סדנאות האמנים הוא נקודת המוצא לתערוכה. תאורת הפלורוסנטים, הצבע השחור, גובה התקרה, קונסטרוקציית הגריד הסמוכה לה, וחלונותיו של האולפן הציעו למעשה סביבה להצבת עבודות שכל הגורמים הטכניים לכאורה האלו ישרתו את צרכיהן. העבודות שכלולות בתערוכה מתחברות ומגיבות לתנאי תצוגה ייחודיים אלו באופנים שונים. הצפרדעה עבודתה של דרורה דומיני שהוצגה בעבר בסדנאות האמנים הייתה העבודה הראשונה שנבחרה לתערוכה ולמעשה הציפה אל פני השטח את תחושת הבריכה שמתקיימת בחלל.

מול עבודתה של דומיני ובסמוך אליה תלויה ומוצבת עבודה משותפת של גבי קריכלי ואבי סבח שנעשתה במיוחד לתערוכה ומתוך הענות לחלל הנתון. ההצבה מזמינה מחשבה על אובייקטים תת מימיים: אולי שיירי ספינה שנטרפה, שרידי מטמון שכבר נבזז.

עבודות הווידיאו של גילי אבישר הוצבו אל תוך סביבות מטופלות: חדרון הקלטות שמידותיו נתפרו אל שמיכת/אוהל טלאים, הנצפה מחלונו שנפתח אל החלל המרכזי, ועבודה נוספת המוקרנת אל חלון אחר. עבודות הווידיאו של אבישר מטפלות ברעיון של מסע ימי, ניווט, והקמה של עולם מיתולוגי עצמאי, ומקורו הברור בדמיון.

עבודות הקולאז’ של איתן בוגנים  הממוקמות בחדרון הנפתח מן החלל המרכזי נוגעות בדיוק חד ביחסים שבין חומרי מציאות לדמיון, ובדרכים המפותלות בהם שני הקצוות הללו כרוכים האחד באחר.

ורד זפרן גני