Search
Close this search box.

תערוכה 27.11.06-30.12.06 > יוסי ברגר / ישראל גרמניה

בתערוכה יוצגו חמישים תצלומי צבע בפורמט קטן ושמונה עבודות וידיאו, שתיים מהן בצבע, שאורכן בין דקה לעשר דקות. כל העבודות – ביניהן  “כיכר”, “סטפן מדבר על דירה קודמת, “שוּמר”, “מלכה בלגית”, “תל אביב2”, “דיזנגוף”, “תומס מדבר על אסכולת לייפציג החדשה”, “חתונה באיסטנבול” – מציגות סיפורים מהיומיום, טיול חופשי של הרהור בדברים שהעין פוגשת במהלך הדברים הרגיל. העבודות צולמו בשנה וחצי האחרונות בישראל, בגרמניה, בבלגיה ובאיסטנבול.
במהלך עשרים השנים האחרונות ברגר שוהה מדי שנה בגרמניה. הקשר בין גרמניה לישראל בעבודתו אם כן חורג מן הפוליטי אל היומיומי והאישי.