Search
Close this search box.

תערוכה 15.05.10-12.06.10 > טליה סידי / הריק הטוב

 …שלוש מגמות מרכזיות מרכיבות את עבודת הדימוי הרפלקסיבית של סידי: הייצוג העצמי (דיוקנאות עצמיים בשמן על בד, בקו שחור על רקע לבן), מופעי הגריד של ציורי הבניינים ועבודות שהן משטחי פלקסיגלס מכוסים ביריעות מודבקות של ויניל אטום, לרוב שחור, ועליהן ובתוכן תצורות ודגמים משתנים. שלוש המגמות נגזרות זו מזו, וכל אחת מהן מהווה מפתח, לעתים שלילי, להבנת השתיים האחרות; יחדיו, שלושתן מעלות סוגיות מהותיות למשמעות מעשה הייצוג האמנותי ולהשלכותיו ביחס לחיים ולגוף. …הנוכחות העירומה של פניה של סידי, על הממד האתי של הופעתם/נסיגתם, מביאה אותנו אל סף האלימות, ההיעלמות, השבירה, ההשחתה והדפורמציה…

(מתוך טקסט לקטלוג אורי דסאו)