Search
Close this search box.

תערוכה 17.10.20-20.02.21 > עדו בר-אל / הקוקיה

“הקוקייה” היא מסע בזמן אל תערוכה שעשיתי בסדנאות האמנים בראשית המילניום ” עבודות על נייר”. תחילתה קודמת לאסון מגדלי התאומים. תערוכה שכמעט כולה הייתה עקבות של תנועות של הצייר וחופש הבחירה שלו במהלכים של תנועה כמו גם בצבעים ובחומרים.


דווקא בימים בהם העולם השתתק נדמו התזמורות והקונצרטים, אבלו המסיבות ונגזר עלינו בידוד חברתי. התערוכה התגבשה ברגע של געגוע ובמבט מחודש אחר: מתגעגע למה שצויר בעולם ישן וגם למערכות הבחירות האחרונות שבין היתר הפכו להיסטוריה כחלק מאוסף של חוויות מצטברות הנובעות מהמציאות הסובבת אותנו בעשרים השנה האחרונות.