Search
Close this search box.

תערוכה 06.06.19-13.07.19 > ינאי סגל בגלריה המרכזית / היסטוריה של אלימות | שירה ברק וליטל רובינשטיין בסטודיו אמן אורח / שמה

שמחים להודיע על פתיחתן של שתי תערוכות חדשות בגלריה של סדנאות האמנים,

קלישר מס’ 5 תל אביב

פתיחה: יום חמישי 6.6.19 משעה 20.00

נעילה: שבת 13.7.19

מפגש שיח גלריה: 6.7.19 בשעה 12.00

בגלריה המרכזית:

מיצב, ציור, פיסול.

היסטוריה של אלימות

Yanai Segal,   History of Violence

תערוכתו של ינאי סגל בוחנת את המרחב הישראלי ומשתמשת בהיבטים מסוימים הנובעים ממנו כנקודות מוצא. מושגים הנחשבים מקומיים, חלקם היסטוריים וחלקם עכשוויים, למשל ברוטאליזם ודלות החומר, חושפים את קשריהם לאלימות. אלה באים לידי ביטוי בין היתר בעבודות קיר גדולות העשויות מלוחות קלקר, ציור ומיצב שאיזון מרכיביו העדין תלוי על בלימה, ואולי יופר אם תתקיים קירבה פיזית יתרה, הנמצאת לעתים בבסיס תחושות האיום המתמיד הנוכח בתרבות המקומית. הוכחת דגם חוזר, התנהגותית ו-ויזואלית גם היא עקרונית לנוכחות המאיימת של אפשרות לאלימות ומאידך למלכוד הכרוך בה. הוכחות הנשענות על איסוף מוקפד של עקבות ותוצרים של מחוות אלימות למשל מכות אגרופים בלוחות קלקר וחשיפת סימני המכות באמצעות שימוש בפרוטאז’. השימוש באזכורים לחומרי בניין פרקטיים הופך לבסיס על שאלת מקומו של הנשגב באמנות בישראל כיום.

בסטודיו אמן אורח:

מיצב, פיסול

שמה

Shira Barak and Lital Rubinstein, There

בתערוכה הזוגית “שמה” מוצגות זו לצד זו עבודות של שירה ברק וליטל רובינשטיין. עגלת מוות קינטית, גופים עטופים, מיטת קומתיים, סולמות מגולפים, חשבונייה מדומיינת, ולובסטר עירום. אובייקטים אלו מנסים לתהות אודות עולם אחר, רחוק מעולמנו שלנו. כל עבודה מנסה לקלף ולחשוף שכבה של פגיעות, שבריריות וחוסר יציבות, התחלת וסוף, ואת ההתמודדות שקיימת בין שני קצוות אלו.

שעות הפתיחה:

שלישי –חמישי: 15.00-19.00

שישי ושבת: 11.00-14.00

בימים ראשון ושני הגלריה סגורה