Search
Close this search box.

תערוכה 30.03.19-18.05.19 > ליאור שחר / הדמעה של האורן | נועה יפה / מיאוס

ליאור שחר / הדמעה של האורן

ליאור שחר משתמשת בדימויים שנלקחו מן הטבע ועברו עיבוד מחדש: רודדו למלאי של הצעות בצבע, קו, ואוירה. המצע הציורי נבנה ע”י רידוד עלי חימר סינטטי (דאס). פעולות הרידוד וההשטחה הפיסיות מהדהדות מהלכים קונספטואליים זהים. כל אלה כלולים במיצב המייצר מיצב שמקורו בניסיון לשלוט על סביבה, נוף ומראה מקום (ייעור, שילוט הדרכה) ותוצאתו מכונסת, מהורהרת ובעיקר אוספת ניסיונות חומריים שמתרגמים למיפוי רגשי.

בסטודיו אמן אורח – נועה יפה / מיאוס

מיאוס, תערוכתה של נועה יפה, היא מיצב תלוי מקום המורכב מאוסף ייצוגים של אלמנטים ואובייקטים מעולם המשרדים, הנפש, והאסון הממשמש ובא. בתערוכה מתכנסת יפה אל תוך מרחב בו רעיון התלת ממד נדחס אל אשליה דו ממדית, ואילו הצילום הדו ממדי מתפשט אל עבר האינסוף.