Search
Close this search box.

תערוכה 26.07.07-02.09.07 > אולףַ קונמן / האי הורנבי | גבריאלה קליין/ בדרכים

התערוכה “בדרכים” של גבריאלה קליין כוללת ציורי שמן ועבודות על נייר. עבודות אלו מתייחסות לאפשרויות ויזואליות הגלומות ברעיון של מסע: בין התחום הפרטי/פנימי לחיצוני, ובין הקונקרטי למופשט. המושג ‘נוף’ נמצא במצב ביניים בין הניתן למיפוי לבין השינוי המתמיד של אוירה והתחושות  באשר לנראה לעין. כותרת התערוכה שאולה מכותרת ספרו של ג’ק קרואק בו המסע במרחב – אמריקה מחוף אל חוף – מתגלה כמהלך אישי -מעגלי.

התערוכה “האי הורנבי” של אולַף קונמן פורשת סביבה מוכרת וזרה בו זמנית. הציור הפנורמי שמציג קונמן מאפשר מבט מתמשך על סביבה כמו הזויה. היער שהוא מקום התרחשות של סיפורי אימה ואגדות ילדים דוגמת סיפורי האחים גרים נושא תחושה של כפילות ביחסים שבין הנראה לעין לבין הנסתר שאורב במעבה הצמחייה. מקורו של הציור בתצלומי משפחה שנעשו בעת שהות באי הורנבי שבקנדה, סמוך לוונקובר.

גבריאלה קליין נולדה בישראל ב-1970 וגדלה בארה”ב. בעלת תואר ראשון מ-,Massachusetts College of Art  ותואר שני מבצלאל והאוניברסיטה העברית. מלמדת ציור במנשר, חיה ויוצרת בתל אביב.

אולף קונמן, נולד בשווייץ-  1972. למד בפרסונס, ניו יורק. מלמד במדרשה, בית ברל, וב”תחנה”, תל אביב.  חי ויוצר בתל אביב