Search
Close this search box.

תערוכה 08.02.20-07.03.20 > דניאל פישר / החיים הם מופע יקירתי

תערוכתה של דניאל פישר התפתחה ממהלך הבוחן עצות והנחיות שקיבלה מאמה, שהגרה מקהיר לפריז, ומשם לארה”ב. מעין מדריך להתמודדות פרקטית עם מצבים שונים הנעים בין התמודדות עם הטרדה מינית ועד למעבר ממקום חם למקום קר. המעשיות המבעיתה בה ניתנות עצות מועילות מצביעה באופן ברור על הצטברותו של ידע המועבר בין דורות של נשים: אימהות ובנות, בין מזרח ומערב וההיפך, באופן בו לא משנה מה מהות המעבר, המידע החשוב להעברה נישא אתנו. מסלול ההגירה של דניאל ממערב למזרח (ארה”ב לישראל) אמנם הפוך בכיוונו אך אותו מידע שהיא זוכרת היטב נותר עדיין רלוונטי עבורו כנושא למחשבה ומעבר לכך. התערוכה מחצינה, מנכיחה ומפעילה את המעבר, והמימוש של עצות אל נוכחות ויזואלית עתירת דמיון של מערכת יחסים זו, הכוללת מידע, זיכרון, וניסיון נואש לספק הגנה, דקיקה ככל שתהיה, ועדיין מאד חשובה כעקרון מפעיל וכמהות פרקטית.