Search
Close this search box.

תערוכה 20.02.15-28.03.15 > רועי אפרת וישעיהו רבינוביץ / דיאלקטיקה

שיתוף פעולה שתחילתו עוד בתקופת לימודיהם במחלקה לאמנות בשנקר לפני כארבע שנים ואשר הבשיל לתערוכה שבמרכזה נמצאים היבטים פרפורמטיביים: כוריאוגרפיה כבסיס לסנכרון בין נרטיבים ממקורות תרבותיים שונים, אבזרים ותלבושות שהפכו לפיסול, נוכחות של במה והעדרה. אלמנטים שונים אלה באים לידי ביטוי בהמרה של טקסי פולחן לנוכחות של אוביקטים בחלל.