תערוכה 13.12.99-22.01.00 > יצחק גולומבק / בעצמו רואה