תערוכה 12.05.18-23.06.18 > יאיר פרץ / הומונקולוס / בגלריה המרכזית | נוי פורר / מאה עיניים ממצמצות / בסטודיו אמן אורח

גלריה מרכזית: יאיר פרץ – HOMUNCULUS

מדיום: ציור, רישום

העבודות המוצגות בתערוכה עוסקות במבניות, פירוק, ופרימה הקושרים את מצע העבודות ופעולת הציור עצמה. תוצאותיהם מבססות קשרים של יחסי גוף, מרחב, ופני שטח בציור וברישום המציעים רשת מורכבת של חשיבה, פעולה ותגובה. כותרת התערוכה משרטטת הקשרים הנעים בין יחסי פנים/חוץ של המבט ותפיסה ויזואלית מחקר מוח ועד מנגה בכולם נעשה שימוש במונח זה.

The works on display relates to construction, deconstruction and unraveling. These combine the surfaces and materials involved in the actual act of painting. Their outcome establishes spatial and surface connections between bodies in both painting and drawing suggesting networks of thought, action and reaction

The title of the exhibition draws on references that relates to the outer/inner conceiving of the visual in use in brain science to Manga

סטודיו אמן אורח: נוי פורר – מאה עיניים ממצמצות

מדיום: מיצב וידיאו ופיסול.

חלום על סחלבים מייצר סיבוך בין תודעת עולם הצומח לתודעה של אדם דתי. במקום בו אסור לעשות פסלים ותמונות, לכל קליפה יש עולם פנימי ושינוי צורה הוא אמצעי הישרדות.

A dream about orchids creates an entanglement between the consciousness of the plant world and that of human faith. In a place where making sculptures or paintings is forbidden, every shell has an inner world and metamorphosis is a mean of survival