תערוכה 17.04.96-25.05.96 > מאירה שמש / אקספרסיוניזם עיראקי