תערוכה 04.05.98-06.06.98 > הילה לולו לין / אני המלכה בארמון העבד