תערוכה 02.05.93-22.05.93 > הלן אסקובדו / אבידות ומציאות, מיצב