תערוכות / Wish you were here, דניאל ביזולד | חרסים, משה שר
31.12.03-20.11.03
Wish you were here, דניאל ביזולד | חרסים, משה שר