תערוכות / LOVE DUB אורי קצנשטיין
13.01.96-11.12.95
LOVE DUB אורי קצנשטיין