תערוכות / How is your Heart? תמיר שר
30.05.15-25.04.15
How is your Heart? תמיר שר
Sadnaot_001

מראה כללי צילום: אלעד שריג

Sadnaot_003

מראה כללי צילום: אלעד שריג

תערוכה חדשה לתמיר שר
בתערוכת היחיד שלו מציג תמיר שר סידרה חדשה של צילומים -ישירים, מטופלים, שאולים, מבוימים- שמתפקדים כמראי מקום, שאריות פרפורמטיביות, זיכרונות אבודים, קרעי תרבות (פעם אלימה ומאיימת, ופעם נשגבת ומנחמת), ועקבות מטושטשים של ניסיונות נואשים לגשר על הפער הבלתי נמנע שבין התהום שבאבדן להיותו מחולל אדיר של חיים. והכל מרחוק, בתיווך אדישותה של המצלמה, בקור רוח של אספן פרפרים הלוכד ברשתו להקה שלמה ובורר מתוכה את האחד והיחיד, זה המיוחד והמייצג בגופו את כל אותם הרבים ששולחו לחופשי, והכל תוך כדי חיפוש (שמופיע בפועל בצילומים עצמם) עם מבט סורק, מעלה אל הקוסמוס ומטה אל האספלט, והכל (האמן והצילומים) מבקש ומתעקש להשאר דימוי, להמשיך להתגלגל בסחרור ובשרשור האינסופי של הדימוי, להשאר (ככל שניתן) קרוב למוכר וללא נודע בו זמנית.

unnamed