תערוכות / Back in a minute, רמי מימון
09.11.02-02.10.02
Back in a minute, רמי מימון