תערוכות / 5 השנים הראשונות: תערוכה קבוצתית של אמני הסדנאות והמקלט הסמוך
05.02.94-09.01.94
5 השנים הראשונות: תערוכה קבוצתית של אמני הסדנאות והמקלט הסמוך

בהשתתפות: שמעון אבני, יצחק גולומבק, דרורה דומיני, מיכל היימן, דניאל זק, פנחס כהן גן, מוטי מזרחי, יעקב מישורי, סיגל פרימור, יורם קופרמינץ, אורי קצנשטיין, יאן ראוכורגר, דוד ריב, פיליפ רנצר, בוקי שוורץ, דוד שוילי, שמחה שפייזר